Työllistämisen, koulutuksen ja yrittäjyyden asiantuntijat verkostoituvat uudessa yhteisöagenttivalmennuksessa

Kasvua ja ideoita syntyy, kun ihmiset kokoontuvat yhteen ja inspiroituvat. Yhteisöagenttivalmennus edistää asiantuntijoiden verkostoitumista, yhteistyön vauhdittumista ja julkisten palvelujen uudenlaista muotoilua.

Lähes 20 työllistämisen, koulutuksen ja yrittäjyyden parissa työskentelevää asiantuntijaa aloitti yhteisöagenttivalmennuksen helmikuun alussa. Kyseessä on Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen ohjelma asiantuntijoille, jotka tahtovat toimia työssään verkostomaisemmin. Valmennuksen toteuttaa Crazy Town.

Työllistämisen ja yrittäjyyden palvelut tuotetaan yhä useammin monen organisaation yhteistyönä. Yhteisöagenttivalmennus tähtää asiantuntijoiden ammatillisen verkoston kasvattamiseen ja organisaatioiden välisen yhteistyön edistämiseen.

– Ensimmäisessä valmennuspäivässä pureuduttiin erilaisiin trendeihin ja ilmiöihin, jotka vaikuttavat yhteisöagenttien työhön, toimintaympäristöön ja rooleihin, kertoo Toni Pienonen Crazy Townilta.

Valmennuspäivässä puhututtivat muun muassa seuraavat työllisyyteen ja yrittäjyyteen vaikuttavat trendit:

  • Yhä useampi nuori aikuinen hakee osa-aikaista työtä, joka on omien arvojen mukaista. Monet nuoret haluavat tehdä kokoaikatöiden sijaan keikkatöitä, sillä vapaa-ajan arvostus on niin suurta. Työn tulee olla omien arvojen mukaista ja merkityksellistä.  
  • Monet 40 – 60 -vuotiaat harkitsevat uranvaihtoa. Erilaiset työn tekemisen tavat yhdistyvät. Enää harva haluaa sitoutua yhteen työnantajaan. Monet tavoittelevat mahdollisuutta toimia palkkatyössä ja tehdä siinä sivussa esimerkiksi freelancer-pohjalta projekteja, toimia yrittäjänä tai opiskella. 
  • Jatkuva oppiminen on vallitseva trendi. Oman osaamisen tunnistamisen, tuotteistamisen ja myynnin kaltaiset taidot ovat yhä tärkeämpiä. Erilaisten työalustojen sekä yhteisöjen merkitys kasvaa. Niiden kautta tarjotaan osaamista, muodostetaan tiimejä ja otetaan vastaan töitä.
  • Työlainsäädäntö ja työnantajien maailmankuva eivät ole pysynyt muutoksen perässä. Työnantajien rekrytointiosaamista halutaan tukea ja auttaa heitä ymmärtämään, millaisia odotuksia työntekijöillä on. Tavoitteena on lisätä työnantajien valmiutta vastaanottaa suomen kieltä vielä harjoittelevia tekijöitä tai osa-aikaisia työntekijöitä, joka saattavat haluta laskuttaa työstä verokortin sijaan.

Seuraavaksi valmennus jatkuu teemailtapäivien parissa sekä oppien viemisessä käytäntöön.

Yhteisöagentti tunnistaa verkostoja ja toimii niissä

Sen lisäksi, että yhteisöagentit hyödyntävät itse verkostojaan, opastavat he myös työnhakija- ja yritysasiakkaitaan sekä opiskelijoita verkostoitumaan.

– Yhteisöagentit verkottavat asiakkaita olemassa oleviin ja potentiaalisiin verkostoihin ja ryhmiin. He tarjoavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia. Vuoden 2022 aikana valmennetaan 50 yhteisöagenttia, kertoo projektisuunnittelija Tiina Keskinen.

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiön mukaan julkiselle sektorille tarvitaan uudenlaista osaamista ja kulttuuria verkostojen synnyttämiseksi ja niiden eteenpäin auttamiseksi.

– Yhteisöagentti tunnistaa verkostoja, toimii niissä ja pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Ensimmäiseen valmennukseen liittyy paljon odotuksia. On mahdollista, että jatkossa valmennuksesta tulee systemaattista asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä, Irene Impiö kertoo.

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hanke rakentaa muotoiltuja ryhmämuotoisia palveluja ja verkostomaisempaa tapaa edistää työllistymistä, yrittäjyyttä ja osaajatiimien muodostumista. Hankkeen kohderyhmää ovat työllisyyskokeilun asiakkaat, valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, alan vaihtajat, itsensä työllistäjät, sivutoimiset yrittäjät, kevytyrittäjät, koronapandemian takia toimeentuloansa menettäneet yrittäjät sekä työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään ko. kohderyhmiä ja kokeilemaan erilaisia keinoja osaamispulansa ratkaisemiseksi. Hankkeen toteuttajakumppaneita ovat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, Tredu, Ensimetri ja Tribe Tampere.

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen verkkosivut

Crazy Town on samanaikaisesti konsultti- ja projektitiimi sekä yhteisöllisiä työtiloja tarjoava 400 yrityksen yhteisö. Crazy Townin tekemisessä korostuvat yhteiskehittäminen, yrittäjyys, yhteisöt ja oppiminen.

Crazy Townin verkkosivut

Juttu tampere.fi -verkkosivuilla